timesIcon
gettinghere
icon-am

Amseroedd agor heddiw

 

9:30am – 6:00pm

Mynediad Olaf: 4:50pm

Show Times

Chimp Encounter Show  11.30
Sea Lion Feeding and Training  12:00
Chimp Encounter Show 13:00
Chimp Encounter Show 14:30
Sea Lion Feeding and Training 15:00
 Chimp Encounter Show  16.00

View all events for today

Mae Sw Fynydd Cymru ar hyn o bryd

WEDI CAU

Cliciwch yma i weld ein Amseroedd Agor

RODDION

Mae Sw Mynydd Cymru – Sw Cenedlaethol Cymru – yn eiddo ac yn cael ei redeg gan elusen cadwraeth ac addysg. Diolch am eich cefnogaeth. Cymdeithias Swolegol Genedlaethol Cymru (Rhif 514108)

MABWYSIADU YN Y SW

Wnaethoch chi erioed feddwl faint o fwyd mae ein Teulu o Tsimpansïaid yn ei fwyta bob blwyddyn a faint o arian sy’n cael ei wario ar eu cadw’n gynnes ac yn gyfforddus?

CIPER AM DDIWRNOD!

Wnaethoch chi erioed ddychmygu sut brofiad fyddai bod yn GIPER YN Y SW a gallu agosáu at, a dod i adnabod llawer o anifeiliaid mewn perygl? Wel nawr mae’n bosibl i chi wneud hyn!