Mae aelodaeth Cydgymdeithas CSC yn cefnogi’r Sw yn uniongyrchol ac rydych yn cael nifer o fanteision:

  • Mynediad anghyfyngedig (yn ystod amseroedd agor)
  • Teithiau Tywysedig
  • Darlithoedd
  • Digwyddiadau Cymdeithasol

I gael mwy o wybodaeth ysgrifennwch at: Cydgymdeithas CSC, yng ngofal y Sw Fynydd Gymreig, Bae Colwyn, Gogledd Cymru LL28 5UY neu e-bostiwch: zswa@welshmountainzoo.org