Amserlen Digwyddiadau Dyddiol

Edrychwch ar hysbysfwrdd y Caban Gwerthu yn ystod eich ymweliad rhag ofn fod unrhyw newid i’r amseroedd a ddangosir isod. Gall gweithgareddau ychwanegol ddigwydd yn ddyddiol yn ystod Gŵyl y Banc a Gwyliau ysgol. Mae arddangosiadau hedfan adar ysglyfaethus yn ddibynnol ar y tywydd.

Gweithgaredd 29 Mawrth 2015 – 24 Hydref 2015 25 Hydref 2015 – 26 Mawrth 2016
Sw yn Agor 9:30 9:30
Bws Mini Gyntaf 10:00   N/A
Cyflwyniad Tsimpansî 11:30 11:30
Arddangosfa Hedfan Anhygoel yr Adar a Pharêd y Pengwiniaid 12:00 N/A
Bwydo a Hyfforddi’r Morloi Clustiog 12:25 12:00
Cyflwyniad Tsimpansî 13:00 N/A
Cyflwyniad Tsimpansî 14:30 N/A
Arddangosfa Hedfan Anhygoel yr Adar a Pharêd y Pengwiniaid 15:00 N/A
Bwydo a Hyfforddi’r Morloi Clustiog 15:25 15:00
Cyflwyniad Tsimpansî 16:00 N/A
Bws Mini Olaf i’r Orsaf 16:45 N/A
Mynedfa’r Sw yn Cau 17:00 16:00
Sw yn Cau 18:00 17:00*