Mae’r Ganolfan Amlgyfrwng uwch-dechnolegol yn defnyddio’r dechnoleg sgrîn-gyffwrdd ddiweddaraf i sicrhau fod cyfoeth o hwyl a gwybodaeth addysgiadol ar flaenau eich bysedd. Rhai o’r nodweddion sydd ar gael ar hyn o bryd yw: lluniau Camerâu’r Sw’, sydd newydd eu gosod, gêmau, gwybodaeth am holl anifeiliaid y sw ar y ‘Gronfa Ddata Ddynamig’, Gorsaf Dywydd uwch-dechnolegol a llawer iawn mwy. Dewch draw i’r sw i’w defnyddio! Harmoni perffaith rhwng technoleg a natur, a phopeth wedi ei ddatblygu yng Ngogledd Cymru.