Welsh Mountain Zoo | Home

DIWEDDARIAD COVID – CAU DROS DRO

Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ.

Darllen mwy →

Archebwch eich ymweliad ar-lein am ostyngiadau mawr

Cael tocynnau →

 Dilynwch ni ar Instagram

Rydyn ni bob amser yn postio lluniau anhygoel o'r sw. Sicrhewch eich bod yn parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl snaps diweddaraf.

Dilyn WMZ →

Gwefan gan FutureStudios