Welsh Mountain Zoo | California Sea Lions copy

California Sea Lions copy

Mae ein Morloi Clustiog Califfornia yn rhai o'r anifeiliaid mwyaf difyr a chyfeillgar sy’n byw yma yn y Sŵ, ac maen nhw wrth eu bodd yn chwarae!


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Maen nhw'n anifeiliaid hynod ddeallus ac anhygoel sy'n cyfareddu’r tyrfaoedd bob dydd. Danteithion pysgodlyd sydd ar y fwydlen pan fyddwch yn cyfarfod ac yn rhyngweithio â’n Morloi Clustiog ac wrth ichi ddysgu mwy o ffeithiau diddorol am yr anifail rhyfeddol hwn.

Mae pob cyfarfyddiad ag anifail yn costio £75 y person neu £100 i ddau o bobl.

Er mwyn gweld Telerau ac Amdodau ein Profiadau Anifeiliaid cliciwch yma os gwelwch yn dda.

* Sylwer. Yn ystod y “Cyfarfyddiad” bydd rhwystr diogelwch rhyngoch chi a’r anifeiliaid bob amser.

*Please note that during busy periods, Animal Encounters can take up to 7 working days to be processed, therefore we ask you to bear with us. The last posting date has now been. Any Animal Encounters coming through will now be processed in the new year.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Manylion Cysylltu


Gwefan gan FutureStudios