Welsh Mountain Zoo | Pengwiniaid Humboldt

Pengwiniaid Humboldt

Mae pengwiniaid yn rhywogaeth hynod ddiddorol. Mae eu campau i mewn ac allan o'r dŵr yn diddanu pob un ohonom.


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Ymunwch â ni lle gallwch gael profiad agos a phersonol â’n Pengwiniaid Humboldt. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd a rhyngweithio â’n pengwiniaid, bwydo eu hoff brydau pysgodlyd iddynt a manteisio ar y cyfle i holi’r cwestiynau yr oeddech chi’n ysu am eu gofyn i’n ciperiaid cyfeillgar!

Mae'r holl gyfarfodiau anifeiliaid yn dechrau am £75 y person, neu £100 am ddau berson.

Am ein amodau a telerau cliciwch yma os gwelwch yn dda.

*Please note that during busy periods, Animal Encounters can take up to 7 working days to be processed, therefore we ask you to bear with us. The last posting date has now been. Any Animal Encounters coming through will now be processed in the new year.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Manylion Cysylltu


Gwefan gan FutureStudios