Welsh Mountain Zoo | Meerkats

Meerkats

Mae pawb wrth ei fodd efo’r Meerkats busneslyd a direidus.


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Mae’r rhain yn greaduriaid hynod o gymdeithasol, a bydd cyfarfyddiad unigryw â’n haid o meerkats yn sicrhau y byddwch yn cael diwrnod i’w gofio. Byddwch yn cael y cyfle i ymuno ag un o'n ciperiaid wrth iddo fwydo'r Meerkats, ac i ofyn eich cwestiynau a darganfod cymaint mwy am ein hanifeiliaid bach drygionus!

Mae'r holl gyfarfodiau anifeiliaid yn dechrau am £75 y person, neu £100 am ddau berson.

Am ein amodau a telerau cliciwch yma os gwelwch yn dda.

*Please note that during busy periods, Animal Encounters can take up to 7 working days to be processed, therefore we ask you to bear with us. The last posting date has now been. Any Animal Encounters coming through will now be processed in the new year.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Manylion Cysylltu


Gwefan gan FutureStudios