Welsh Mountain Zoo | Primatiaid

Primatiaid

Mae digon o ddrygau yn digwydd yma ymysg ein mwncïod yn y Sŵ!


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Primatiaid yw ein perthnasau agosaf ym myd yr anifeiliaid ac mae'n hawdd sylwi ar y tebygrwydd. Camwch i mewn i fyd ein primatiaid yma yn y Sŵ a mwynhewch brofiad unigryw lle gallwch ddysgu gymaint mwy am ein hanifeiliaid mwyaf powld sydd hefyd mor hynod ddifyr.

Mae'r holl gyfarfodiau anifeiliaid yn dechrau am £75 y person, neu £100 am ddau berson.

Am ein amodau a telerau cliciwch yma os gwelwch yn dda.

- * Sylwer. Yn ystod y “Cyfarfyddiad” bydd rhwystr diogelwch rhyngoch chi a’r anifeiliaid bob amser.

*Please note that during busy periods, Animal Encounters can take up to 7 working days to be processed, therefore we ask you to bear with us. The last posting date has now been. Any Animal Encounters coming through will now be processed in the new year.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Manylion Cysylltu


Gwefan gan FutureStudios