Welsh Mountain Zoo | Llewpardiaid yr Eira

Llewpardiaid yr Eira

Mae ein Llewpardiaid Eira urddasol yn rhai o'r anifeiliaid mwyaf prin a hardd yn y byd ac eto, ysywaeth, maen nhw hefyd ymhlith yr anifeiliaid sydd dan fwyaf o fygythiad.


Yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth, rydym wedi gwneud newidiadau i’n ffordd o weithredu yn y Sŵ. Er mwyn cael y manylion diweddaraf am y mesurau diogelwch sydd ar waith cliciwch yma.

Mae'r profiad unigryw iawn hwn yn caniatáu ichi gael cipolwg eithriadol ar fywydau ein Llewpardiaid Eira, ac yn eich tywys y tu ôl i'r llenni gyda'n ciperiaid a fydd yn dangos i chi sut yr ydyn ni'n bwydo ac yn gofalu am yr anifeiliaid arbennig hyn.

Mae'r holl gyfarfodiau anifeiliaid yn dechrau am £75 y person, neu £100 am ddau berson.

Am ein amodau a telerau cliciwch yma os gwelwch yn dda.

- * Sylwer. Yn ystod y “Cyfarfyddiad” bydd rhwystr diogelwch rhyngoch chi a’r anifeiliaid bob amser.

*Please note that during busy periods, Animal Encounters can take up to 7 working days to be processed, therefore we ask you to bear with us. The last posting date has now been. Any Animal Encounters coming through will now be processed in the new year.

Cam 1

Cyfranogwr 1Cam 2

Archeb


Cam 3

Manylion Cysylltu


Gwefan gan FutureStudios