Welsh Mountain Zoo | Crwban Sbardunog Affrica

Crwban Sbardunog Affrica

Centrochelys sulcata


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae Crwban Sbardunog Affrica yn rhywogaeth hynod o wydn sydd wedi datblygu amrywiaeth o ddulliau ardderchog i oroesi yng ngwres llethol y Sahara. Mae’r rhain yn gloddwyr rhagorol ac yn creu tyllau enfawr sy’n rhoi cysgodfa hanfodol - gall y tyllau amrywio o blât fas 76 cm i hyd at 3 m lle gallant orffwys mewn lle heb fod yn rhy gynnes.

Cynefin Brodorol →

Affrica yn cynnwys Chad, Yr Aifft, Eritrea, Mali, Senegal a’r Swdan

Cynefin naturiol  →

Anialwch a safana

Deiet  →

Llysysol: glaswellt, prysgwydd a chacti

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 50 - 55 mlynedd. Mewn sw: hyd at 80 mlynedd

Bridio  →

15 - 30 o wyau. Cyfnod deor: 90 - 120 diwrnod

Enw'r grwp  →

Arafwch

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Marchnad anifeiliaid anwes anghyfreithlon, Colli cynefin

Ffaith Ddifyr

Crwban Sbardunog Affrica yw’r drydedd rywogaeth fwyaf o grwban yn y byd. Dim ond Crwban y Galapagos a Chrwban Mawr Aldabra sy’n fwy nag ef.

Gwefan gan FutureStudios