Welsh Mountain Zoo | Parot yr Amason

Parot yr Amason

Amazona sp.


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae Parot yr Amason yn gwbl unigryw a dyma un o’r adar hawsaf i’w adnabod ar y blaned. Yn aml, mae’r Parot hynod ddeallus hwn yn cael ei gadw fel anifail anwes, ac yn tyfu i 45 cm o hyd ac wedi ei addurno â chyfuniad cyfoethog o liwiau llachar. Efelychu pobl yw eu prif ddiddordeb a gellir clywed Parotiaid yn aml yn sgrechian eu hoff eiriau diweddaraf.

Cynefin Brodorol →

De America: Bolifia, Brasil, Periw, Venezuela, Costa Rica ac Ecwador

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd trofannol, coetir, mangrofau a Safana

Deiet  →

Llysysol: hadau, grawn, cnau, ffrwythau a blodau

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 30 mlynedd. Mewn sŵau: 35 oed ar gyfartaledd. Yr un hynaf a gofnodwyd yn 80 oed

Bridio  →

2-6 o wyau. Cyfnod deor: 1 mis

Enw'r grwp  →

Haid

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Hela. Masnach anfeiliaid anwes anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Mae Parotiaid yr Amason yn gallu dysgu ac ehangu stôr eang o eirfa

Gwefan gan FutureStudios