Welsh Mountain Zoo | Condor yr Andes

Condor yr Andes

Vultur gryphus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

O ystyried ei bwysau a maint lled ei adenydd Condor yr Andes yw’r aderyn mwyaf sy’n gallu hedfan yn y byd. Mae lled ei adenydd yn fwy na 3 medr a gall bwyso hyd at 14 kg, ac yn fwy na metr o daldra pan fydd yn sefyll. Mae’r Condor yn hedfanwr eithriadol o gryf sy’n gallu cyrraedd uchderau o 5,500 m lle mae o’n llithro’n ddidrafferth drwy’r cerhyntau cryfion.

Cynefin Brodorol →

Ecwador, Periw, Bolifia, Paragwai a’r Ariannin a Chile

Cynefin naturiol  →

Anialwch, gwelltir, tir prysg ac ardaloedd rhynglanwol

Deiet  →

Celanedd, ysgerbydau gwartheg a cheirw, mamaliaid morol a physgod

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 50 mlynedd. Mewn sŵau: hyd at 75 mlynedd

Bridio  →

1 wy. Cyfnod deor: tua 60 diwrnod

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Hela, Erledigaeth

Ffaith Ddifyr

Gan fod lled adenydd Condor yr Andes yn fwy na 3 metr (10 troedfedd), mae’n cael ei ystyried fel yr aderyn mwyaf sy’n gallu hedfan yn y byd (yn seiliedig ar ei bwysau a lled ei adenydd).

Gwefan gan FutureStudios