Welsh Mountain Zoo | Camel Dau Grwmp

Camel Dau Grwmp

Camelus bactrianus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Daw’r Camel Dau Grwmp o Fongolia a Tsieina, a’i nodwedd amlwg yw ei ddau grwmp. Fel y Dromedari â’i un crwmp mae'n storio braster y gellir ei drawsnewid yn egni pan na fydd bwyd na dŵr ar gael yn amodau caled yr anialwch. Y crympiau hyn sy’n gyfrifol am allu chwedlonol y Camel i grwydro am ddyddiau heb unrhyw fynediad uniongyrchol at ddŵr neu fwyd.

Cynefin Brodorol →

Tsieina a Mongolia

Cynefin naturiol  →

Anialdiroedd

Deiet  →

Hollysol – llysysol gan amlaf

Disgwyliad Oes  →

Yn y Gwyllt : Hyd at 40 mlynedd. Mewn Caethiwed : >50 mlynedd

Bridio  →

1 - 2 epil. Cyfnod cario : 360 - 440 diwrnod

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Dyddiol

Bygythiadau  →

Hela, Erledigaeth,Colli cynefin, Cynnydd mewn ysglyfaethu

Ffaith Ddifyr

Y rhan fwyaf o’r amser mae’r Camel Dau Grwmp yn symud yn araf, ond, os bydd angen, gall redeg ar gyflymder o fwy na 40 milltir yr awr!

Gwefan gan FutureStudios