Welsh Mountain Zoo | Draig Farfog

Draig Farfog

Pogona Vitticeps


  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Gall y Ddraig Farfog sydd i’w chael yn Awstralia dyfu i 60 cm o hyd. Mae Dreigiau Barfog yn anifeiliaid tawel, addfwyn a dof ac yn cael eu cadw’n aml fel anifeiliaid anwes egsotig, Mae'r 'farf' yn cyfeirio at y rhan islaw'r gwddf a fydd yn newid lliw ac yn troi’n ddu os byddant yn bryderus neu'n teimlo dan fygythiad.

Cynefin Brodorol →

Awstralia

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd, Anialdir a Thir Prysg

Deiet  →

Pryfed, pryfed cop, lindys a gwahanol blanhigion

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Hyd at 10 mlynedd. Mewn sŵau: 10 – 12 mlynedd

Bridio  →

11-30 o wyau. Cyfnod deor: 60 – 80 diwrnod

Enw'r grwp  →

Lolfa

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Bygythiad gan ysglyfaethwyr goresgynnol megis llwynogod a chathod fferal

Ffaith Ddifyr

Gall Dreigiau Barfog newid eu hymddangosiad os byddant yn teimlo dan fygythiad. Gallant ehangu eu gyddfau a gwneud eu corff yn fflat i’w helpu i ymddangos yn fwy.

Gwefan gan FutureStudios