Welsh Mountain Zoo | Lemwr Talcen Coch

Lemwr Talcen Coch

Eulemur rufifrons


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Lemwr Talcen Coch yn perthyn i’r grŵp o famaliaid sydd mewn mwyaf o berygl yn y byd (yn ôl IUCN), ac mae’n perthyn i deulu estynedig y lemyriaid. Mae’n dod o Fadagascar, lle mae ei niferoedd wedi gostwng yn sylweddol o ganlyniad i hela. Mae’n bosibl gwahaniaethu rhwng y gwryw a’r fenyw oherwydd patrymau unigryw eu ffwr, ac mae gan bob un flew goleuach uwchben ei lygaid.

Cynefin Brodorol →

Madagasgar

Cynefin naturiol  →

Fforestydd collddail a thir isel

Deiet  →

Llysysol: yn bennaf ffrwythau a llystyfiant, ond bydd yn bwyta pryfed ar brydiau

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 20 - 25 mlynedd. Mewn sw: hyd at 25 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: Tua 4 mis. 1, weithiau 2 epil

Enw'r grwp  →

Fflyd

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Hela

Ffaith Ddifyr

Mae’r Lemwr Talcen Coch yn rhywogaeth y gellir ei hadnabod wrth ei llais uchel, ac mae’n defnyddio ystod eang o alwadau megis rhochiadau a signalau cysylltu.

Mae eich rhoddion hael yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol

Rhoi Nawr →

 Anifeiliaid Cysylltiedig

Edrychwch ar rai o’r anifeiliaid rhyfeddol eraill yn y sŵ sy’n perthyn i’r grŵp anifeiliaid hwn.

Gwefan gan FutureStudios