Welsh Mountain Zoo | Morlo Clustiog Califfornia

Morlo Clustiog Califfornia

Zalophus californianus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Fel arfer mae Morloi Clustiog Califfornia yn bridio ar arfordir Gogledd Califfornia, ac mae’r gwryw yn mesur hyd at 2.4 m ac yn pwyso hyd at 350 kg tra bod menyw yn mesur hyd at 1.8 m, ac yn pwyso tua 100 kg. Amcangyfrifir bod 300,000 o Forloi Clustiog Califfornia yn y gwyllt.

Cynefin Brodorol →

Arfordir y Môr Tawel yn America

Cynefin naturiol  →

Cefnforoedd, traethau, arfordiroedd creigiog a phorthladdoedd

Deiet  →

Cigysol: pysgod, llysywod, ystifflogod, cramenogion

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 20 mlynedd. Mewn sw: 25-30 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 11 - 15 mis. 1 epil (weithiau efeilliaid)

Enw'r grwp  →

Coloni (ar y tir), rafft (yn y dŵr)

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Gorbysgota, Llygredd

Ffaith Ddifyr

Os ydych wedi bod yn y Sŵ byddwch yn sicr o fod wedi clywed ein Morloi Clustiog yn gwneud pob math o synau – cyfarth, clegar a rhuo.

Gwefan gan FutureStudios