Welsh Mountain Zoo | Fflamingo Chile

Fflamingo Chile

Phoenicopterus chilensis


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae gan Fflamingo Chile blu pinc golau, ac mae'n 3 ½ troedfedd o daldra ar gyfartaledd. Mae’r Fflamingo yn bwydo â'i ben wyneb i waered ac mae blaen ei big yn ddu - mae ganddo system hidlo tebyg i grib yn ei big sy'n caniatáu iddo ddal y micro-organebau sy'n rhan bwysig o'i ddeiet.

Cynefin Brodorol →

Bolifia, yr Ariannin, Chile, Canolbarth Periw

Cynefin naturiol  →

Gwastadeddau llaid, aberoedd, llynnoedd a lagynau hallt

Deiet  →

Pryfed acwatig, molysgiaid ac algâu

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 40 - 50 mlynedd. Mewn sw: hyd at 50 mlynedd

Bridio  →

1 wy. Cyfnod deor: 26 – 32 diwrnod

Enw'r grwp  →

Arddangosfa neu gatrawd

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Casglu wyau, Hela

Ffaith Ddifyr

Daw’r gair ‘flamingo’ o’r gair Lladin a Sbaeneg am ‘dân’ sy’n cyfeirio wrth gwrs at eu plu pinc llachar.

Gwefan gan FutureStudios