Welsh Mountain Zoo | Fflamingo Chile

Fflamingo Chile

Phoenicopterus chilensis


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae gan Fflamingo Chile blu pinc golau, ac mae'n 3 ½ troedfedd o daldra ar gyfartaledd. Mae’r Fflamingo yn bwydo â'i ben wyneb i waered ac mae blaen ei big yn ddu - mae ganddo system hidlo tebyg i grib yn ei big sy'n caniatáu iddo ddal y micro-organebau sy'n rhan bwysig o'i ddeiet.

Cynefin Brodorol →

Bolifia, yr Ariannin, Chile, Canolbarth Periw

Cynefin naturiol  →

Gwastadeddau llaid, aberoedd, llynnoedd a lagynau hallt

Deiet  →

Pryfed acwatig, molysgiaid ac algâu

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 40 - 50 mlynedd. Mewn sw: hyd at 50 mlynedd

Bridio  →

1 wy. Cyfnod deor: 26 – 32 diwrnod

Enw'r grwp  →

Arddangosfa neu gatrawd

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Casglu wyau, Hela

In response to the Avian Influenza pandemic and further outbreaks across the UK, we are implementing further protection measures in accordance with extended regulations that have been put in place by the UK Government’s Animal and Plant Health Agency (Apha). As a result of this, please be aware that the Flamingo and Penguin walk-through pathways will be temporarily closed, the Penguin Parade will be temporarily suspended and the Children's Farm Barn will be temporarily closed.

We sincerely apologise for any inconvenience caused and appreciate your understanding.

Ffaith Ddifyr

Daw’r gair ‘flamingo’ o’r gair Lladin a Sbaeneg am ‘dân’ sy’n cyfeirio wrth gwrs at eu plu pinc llachar.

Gwefan gan FutureStudios