Welsh Mountain Zoo | Tamarin Penwyn

Tamarin Penwyn

Saguinus oedipus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Tamarin Penwyn yn un o’r primatiaid lleiaf ac mae hyd ei gorff tua 20 cm ar gyfartaledd. Ystyrir bod hon yn rhywogaeth sydd mewn perygl difrifol a dim ond tua 6,000 ohonynt yn byw yn y gwyllt. Mae gan y creaduriaid bach diddorol hyn sy’n byw yn fforestydd De America dwffyn o flew gwyn sy’n rhedeg o'r pen, ar draws y cefn.

Cynefin Brodorol →

Gogledd Colombia

Cynefin naturiol  →

Coedwig drofannol gynradd ac eilaidd

Deiet  →

Hollysol: bwyta ffrwythau, blodau, neithdar, llyffantod, madfallod, pryfed cop, pryfed a malwod

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Tua 13 mlynedd. Mewn sw: Hyd at 24 mlynedd

Bridio  →

2 epil. Cyfnod cario: tua 140 diwrnod

Enw'r grwp  →

Teulu

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli Cynefin, Masnach anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Ni fydd y Tamarin Penwyn byth yn dod i lawr i’r ddaear i chwilio am ddŵr gan ei bod yn rhy beryglus. Yn hytrach mae’n cael dŵr o ffrwythau a dail sydd wedi eu gorchuddio â diferion o law a gwlith.

Mae eich rhoddion hael yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol

Rhoi Nawr →

 Anifeiliaid Cysylltiedig

Edrychwch ar rai o’r anifeiliaid rhyfeddol eraill yn y sŵ sy’n perthyn i’r grŵp anifeiliaid hwn.

Gwefan gan FutureStudios