Welsh Mountain Zoo | Porciwpein y Penrhyn

Porciwpein y Penrhyn

Hystrix cristata


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae Porciwpein y Penrhyn yn perthyn i deulu'r Cnofilod, a dyma’r rhywogaeth fwyaf o Borciwpein yn y byd. Mae wedi ei orchuddio gan bigau miniog gwag sydd wedi'u gorchuddio â cheratin, a phan fydd wedi dychryn bydd y Porciwpein yn defnyddio'r pigau fel rhan o’i ddull i’w amddiffyn ei hun drwy ruthro’n ôl wysg ei gefn at y bygythiad

Cynefin Brodorol →

Gogledd Affrica a’r ardal i’r De o’r Sahara ac ardal Môr y Canoldir yn Ewrop

Cynefin naturiol  →

Tir prysg, gwelltir, coedwigoedd, ardaloedd creigiog a Safana

Deiet  →

Llysysol: bylbiau, gwreiddiau, rhisgl, a ffrwythau wedi syrthio. Yn achlysurol pryfed, mamaliaid bychain a chelanedd

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 12 - 15 mlynedd. Mewn sŵau: hyd at 20 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 93 - 94 diwrnod. 1 - 3 ballasg bach

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y nos

Bygythiadau  →

Eu hela er mwyn cael eu cig, Colli cynefin

Ffaith Ddifyr

Mae Porciwpein wedi ei orchuddio â chymaint â 30,000 o bigau a rhai ohonynt yn mesur mwy na 12 modfedd o hyd!

Gwefan gan FutureStudios