Welsh Mountain Zoo | Y Rhea Lleiaf

Y Rhea Lleiaf

Rhea pennata


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Rhea Lleiaf yn perthyn i grŵp o adar diasgell o’r enw ‘adar gwastatfron’ neu ‘Ratites’ yn Saesneg, sy’n cynnwys yr Emiw a’r Estrys. Gall y Rhea redeg yn hynod o gyflym ar gyflymder o 70 kya. Mae’r iâr yn dodwy hyd at 30 o wyau ond y ceiliog sy’n deor ac yn magu’r cywion. Cred yr IUCN y bydd y Rhea Lleiaf dan fygythiad o ddiflannu yn y dyfodol.

Cynefin Brodorol →

Rhan Ddeheuol De America (Patagonia, yr Ariannin, Bolifia, Chile, Periw)

Cynefin naturiol  →

Tir prysg agored a glaswelltir

Deiet  →

Llysysol fel arfer ond gallant fwyta pryfed a madfallod bychain

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Anhysbys. Mewn sw: 20-25 mlynedd

Bridio  →

10 - 55 o wyau. Cyfnod Deor: 30 - 40 diwrnod

Enw'r grwp  →

Haid

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Casglu wyau, Hela

Ffaith Ddifyr

Er nad yw’n gallu hedfan, gall y Rhea Lleiaf redeg yn hynod o gyflym a chyrraedd cyflymder o 40 milltir yr awr. Mae ei adenydd yn ei sefydlogi wrth iddo redeg.

Gwefan gan FutureStudios