Welsh Mountain Zoo | Crwban Cloriog y Dwyrain

Crwban Cloriog y Dwyrain

Terrapene carolina


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae Crwban Cloriog y Dwyrain i’w gael mewn ardaloedd lle mae llystyfiant a choed yn tyfu ar draws Dwyrain Gogledd America, a chânt eu gweld yn gyffredin yn y gwyllt. Ceir nifer o isrywogaethau ohonynt, sy’n rhannu’r nodweddion cyffredin sef corff siâp crwn gyda gwrymoedd amlwg iawn, ceg fwaog a thraed gweog.

Cynefin Brodorol →

Gogledd America

Cynefin naturiol  →

Gwlyptiroedd, tiroedd prysg a choedwigoedd

Deiet  →

Hollysol: planhigion, madarch, ffrwythau, pryfed, amffibiaid a chelanedd

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 25 - 35 mlynedd. Mewn sw: hyd at 100 mlynedd

Bridio  →

1 - 11 o wyau. Cyfnod deor: 50 - 70 diwrnod

Enw'r grwp  →

Nythaid

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin o ganlyniad i amaethyddiaeth a newid hinsawdd

Ffaith Ddifyr

Mae gan y Crwban Cloriog hwn bum bawd ar bob un o’i goesau blaen a phedwar ar ei goesau ôl. Y rheswm mwyaf tebygol am hyn yw gan fod y crwbanod hyn yn symud ymlaen fel arfer, ac yn byw mewn fforestydd.

Gwefan gan FutureStudios