Welsh Mountain Zoo | Emiw

Emiw

Dromaius novaehollandiae


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Roedd tair rhywogaeth o Emiw yn bodoli ar un adeg ond yn drist iawn cafodd dwy o’r rhain eu hela hyd ddifodiant ac erbyn hyn dim ond un rhywogaeth sydd ar ôl. Dyma’r ail aderyn mwyaf ar y blaned (o ran taldra), a dim ond yr Estrys sy’n fwy nag ef. Mae’r Emiw yn byw yng nghoetiroedd Awstralia, ac yn pwyso hyd at 60 kg.

Cynefin Brodorol →

Y rhan fwyaf o Awstralia

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd safana a glaswelltiroedd

Deiet  →

Hollysol: gan gynnwys tail

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 5 - 10 mlynedd. Mewn sw: 15 - 20 mlynedd

Bridio  →

5 - 24 o wyau. Cyfnod deor: 48 - 56 diwrnod

Enw'r grwp  →

Torf

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Erledigaeth

Ffaith Ddifyr

Mae gan yr Emiw ddwy set o amrannau, un ar gyfer cau ac agor y llygad a’r llall i gadw llwch allan!

Gwefan gan FutureStudios