Welsh Mountain Zoo | Arth Frown Ewrasiaidd

Arth Frown Ewrasiaidd

Ursus arctos


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Ar un adeg roedd yr Arth Frown Ewrasiaidd i’w chael ledled Ewrop ac Asia ond erbyn heddiw, gan fod ei niferoedd wedi gostwng, mae wedi’i chyfyngu i Ogledd Ewrop a Rwsia. Gall gwrywod bwyso 300 kg ar gyfartaledd, tra bo benywod yn hanner y maint hwnnw, ac yn pwyso tua 130 kg i 220 kg.

Cynefin Brodorol →

Ewrop ac Asia

Cynefin naturiol  →

Coetir mynyddig

Deiet  →

Hollysol: glaswellt, aeron, ffyngau, pryfed, cnau, ffrwythau a physgod

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 25 - 30 mlynedd. Mewn sw: hyd at 40 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 6 - 8 mis. 1 - 4 (2 fel arfer) o genawon

Enw'r grwp  →

Diogfa

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Hela

O ganlyniad i waith hanfodol cynnal a chadw na fydd hi'n bosib gweld ein Eirth Brown Ewrasiaidd ar ddydd Mawrth Hydref 4 2022.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster achoswyd yr hyn.

Os gwelwch yn dda nodwch bydd yn bosib gweld yr Eirth eto o ddydd Mercher Hydref 5ain 2022.

Ffaith Ddifyr

Mae Eirth Brown Ewrasiaidd yn hollysyddion, sy'n golygu eu bod yn bwyta popeth bron. Mae eu deiet yn cynnwys cig, pysgod, aeron, mêl, cnau, wyau a phlanhigion.

Gwefan gan FutureStudios