Welsh Mountain Zoo | Arth Frown Ewrasiaidd

Arth Frown Ewrasiaidd

Ursus arctos


  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Ar un adeg roedd yr Arth Frown Ewrasiaidd i’w chael ledled Ewrop ac Asia ond erbyn heddiw, gan fod ei niferoedd wedi gostwng, mae wedi’i chyfyngu i Ogledd Ewrop a Rwsia. Gall gwrywod bwyso 300 kg ar gyfartaledd, tra bo benywod yn hanner y maint hwnnw, ac yn pwyso tua 130 kg i 220 kg.

Cynefin Brodorol →

Ewrop ac Asia

Cynefin naturiol  →

Coetir mynyddig

Deiet  →

Hollysol: glaswellt, aeron, ffyngau, pryfed, cnau, ffrwythau a physgod

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 25 - 30 mlynedd. Mewn sw: hyd at 40 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 6 - 8 mis. 1 - 4 (2 fel arfer) o genawon

Enw'r grwp  →

Diogfa

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Hela

Ffaith Ddifyr

Mae Eirth Brown Ewrasiaidd yn hollysyddion, sy'n golygu eu bod yn bwyta popeth bron. Mae eu deiet yn cynnwys cig, pysgod, aeron, mêl, cnau, wyau a phlanhigion.

Gwefan gan FutureStudios