Welsh Mountain Zoo | Y Danas

Y Danas

Dama dama


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Cyflwynwyd y Danas i Brydain o Ewrop yn oes y Rhufeiniaid ac maen nhw wedi ffynnu ers hynny. Mae gan y rhywogaeth hon o garw sydd o faint canolig gôt smotiog ac mae’n byw yn aml mewn grwpiau bach mewn coetir ac ardaloedd agored.

Cynefin Brodorol →

Ewrop (wedi’i gyflwyno), Twrci (brodorol)

Cynefin naturiol  →

Tir prysg, coedwig, glaswelltir

Deiet  →

Glaswellt, dail, prysgwydd a llysiau

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 16 mlynedd. Mewn sŵ: 20 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 8 mis. 1 elain (weithiau efeilliaid)

Enw'r grwp  →

Gre

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Hela

Ffaith Ddifyr

Mae'r rhan fwyaf o’r elanedd neu’r Danas ifanc sydd gennym yn cael eu geni ym mis Mehefin. Felly, os byddwch yn dod draw yr adeg honno, efallai y cewch gipolwg ar yr anifail hwn sy’n hynod o swil.

Gwefan gan FutureStudios