Welsh Mountain Zoo | Mwnci Goeldi

Mwnci Goeldi

Callimico goeldii


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r mwncïod prin a bychan hyn (22 cm ar gyfartaledd), yn byw yn Fforestydd Glaw yr Amason ym Mheriw, Brasil a Cholombia. Mae gwerth mawr iddynt yn y fasnach anifeiliaid anwes, ac mae’r rhywogaeth yn cael ei hystyried fel un ‘dan fygythiad’ gan IUCN ac ar Restr Goch Rhywogaethau dan Fygythiad y sefydliad.

Cynefin Brodorol →

Bolifia, Brasil a Pheriw

Cynefin naturiol  →

Ardaloedd o goedwigoedd yn gymysg â bambŵ

Deiet  →

Hollysol: ffrwythau, pryfed a ffyngau

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: tua 10 mlynedd. Mewn sw: hyd at 20 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 150 - 160 diwrnod. Un epil

Enw'r grwp  →

Grŵp

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Hela

Ffaith Ddifyr

Yn ôl y sôn gall Mwncïod Goeldi neidio dros bellter llorweddol o tua 13 troedfedd heb golli uchder.

Mae eich rhoddion hael yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol

Rhoi Nawr →

 Anifeiliaid Cysylltiedig

Edrychwch ar rai o’r anifeiliaid rhyfeddol eraill yn y sŵ sy’n perthyn i’r grŵp anifeiliaid hwn.

Gwefan gan FutureStudios