Welsh Mountain Zoo | Tylluan Fawr Lwyd

Tylluan Fawr Lwyd

Strix nebulosa


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Dylluan Fawr Lwyd yn aderyn ysglyfaethus trawiadol ac i’w chael yng Ngogledd America ac Ewrop. Dyma un o'r tylluanod mwyaf yn y byd ac mae ganddi filoedd o blu mân ar ei hwyneb crwn arbennig. Mae’r Dylluan Fawr Lwyd yn aderyn distaw a swil ac yn hela mân famaliaid yn y nos.

Cynefin Brodorol →

Rhan ogleddol Gogledd America, Sgandinafia a Gogledd Asia

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd conifferaidd a boreal

Deiet  →

Cigysol: llygod y dŵr, gwiwerod, gwencïod, cwningod a llygod mawr

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 12 mlynedd. Mewn sw: 30 - 40 mlynedd

Bridio  →

2 - 6 o wyau. Cyfnod deor: 28 - 36 diwrnod

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Gall hela drwy’r dydd a’r nos yn ddibynnol ar y bwyd sydd ar gael

Bygythiadau  →

Cynhesu byd-eang, Hela, Diffyg ysglyfaeth

Ffaith Ddifyr

Gan y Dylluan Fawr Lwyd mae’r disg wyneb mwyaf o’r holl adar ysglyfaethus, ac o’r herwydd mae ganddi glyw anhygoel.

Gwefan gan FutureStudios