Welsh Mountain Zoo | Crwban Hermann

Crwban Hermann

Testudo hermanni


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Gall Grwban Hermann dyfu i 18 cm o hyd a chânt eu cadw’n aml fel anifeiliaid anwes. Mae’r fasnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon wedi golygu fod y rhywogaeth hon wedi ei chategoreiddio fel ‘bron dan fygythiad’ gan yr IUCN. Gellir adnabod y gwrywod oherwydd eu cynffon hir drwchus o gymharu â’r benywod. Credir bod y Crwban Hermann hynaf erioed wedi byw yn 110 oed.

Cynefin Brodorol →

De Ewrop

Cynefin naturiol  →

Tir prysg a choedwigoedd

Deiet  →

Llysysol: dail, blodau a phlanhigion

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 50 mlynedd. Mewn sw: hyd at 70 mlynedd

Bridio  →

3-5 o wyau a chyfnod deor o 50-70 diwrnod

Enw'r grwp  →

Arafwch

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Masnach anfeiliaid anwes anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Gelwir rhan uchaf cragen crwban yn “carapace” yn Saesneg

Gwefan gan FutureStudios