Welsh Mountain Zoo | Crwban Canolbarth Asia

Crwban Canolbarth Asia

Testudo horsfieldii


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae Crwban Canolbarth Asia sy’n gadarn a chryf yn un o aelodau bychain teulu’r Crwban ac yn tyfu i 15-25 cm o hyd ar gyfartaledd. Mae Crwban Canolbarth Asia yn dod yn wreiddiol o ardal y Ffordd Sidan sy'n cynnwys Rwsia, Pacistan, Affganistan, India, Iran a Tsieina, ac mae’n cysgu yn y Gaeaf, gan gyfyngu ei hun i ddiogelwch ei dyllau enfawr.

Cynefin Brodorol →

Canolbarth a Gorllewin Asia

Cynefin naturiol  →

Anialwch, safana a phrysgdiroedd

Deiet  →

Llysysol: gweiriau, blodau, llysiau a dail

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 50 - 100 mlynedd. Mewn sw: hyd at 100 mlynedd

Bridio  →

2 - 6 o wyau. Cyfnod deor: 8 - 11 wythnos

Enw'r grwp  →

Arafwch

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Hela, Marchnad anifeiliaid anwes anghyfreithlon, Colli cynefin

Ffaith Ddifyr

Ar gyfartaledd, mae hyd oes Crwban Canolbarth Asia (a elwir hefyd yn Grwban Horsfield) tua 40 o flynyddoedd!

Gwefan gan FutureStudios