Welsh Mountain Zoo | Pengwin Humboldt

Pengwin Humboldt

Spheniscus humboldti


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Daw Pengwin Humboldt yn wreiddiol o Dde America, ac mae’n deneuach na Phengwiniaid eraill ac mae ganddo ben du gyda border gwyn o amgylch ei wyneb. Mae Pengwiniaid Humboldt yn wynebu sawl sialens yn y gwyllt, yn bennaf colli cynefin a gor bysgota a hefyd wrth iddynt fynd yn sownd mewn rhwydi.

Cynefin Brodorol →

Arfordir y Môr Tawel - Periw hyd at Chile

Cynefin naturiol  →

Arfordir a dyfroedd arfordirol

Deiet  →

Cigysol: hela pysgod, cril ac ystifflogod

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Anhysbys. Mewn sw: Hyd at 30 mlynedd

Bridio  →

2 wy. Cyfnod Deor: 40 diwrnod

Enw'r grwp  →

Coloni, meithrinfa neu honciad

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Gweithgareddau pysgodfeydd. Ymyriadau dynol

Ffaith Ddifyr

Mae gan bob Pengwin Humboldt ei alwad arbennig ei hun a gallant adnabod ei gilydd yng nghanol criw mawr o bengwiniaid swnllyd.

Gwefan gan FutureStudios