Welsh Mountain Zoo | Pengwin Humboldt

Pengwin Humboldt

Spheniscus humboldti


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Daw Pengwin Humboldt yn wreiddiol o Dde America, ac mae’n deneuach na Phengwiniaid eraill ac mae ganddo ben du gyda border gwyn o amgylch ei wyneb. Mae Pengwiniaid Humboldt yn wynebu sawl sialens yn y gwyllt, yn bennaf colli cynefin a gor bysgota a hefyd wrth iddynt fynd yn sownd mewn rhwydi.

Cynefin Brodorol →

Arfordir y Môr Tawel - Periw hyd at Chile

Cynefin naturiol  →

Arfordir a dyfroedd arfordirol

Deiet  →

Cigysol: hela pysgod, cril ac ystifflogod

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Anhysbys. Mewn sw: Hyd at 30 mlynedd

Bridio  →

2 wy. Cyfnod Deor: 40 diwrnod

Enw'r grwp  →

Coloni, meithrinfa neu honciad

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Gweithgareddau pysgodfeydd. Ymyriadau dynol

In response to the Avian Influenza pandemic and further outbreaks across the UK, we are implementing further protection measures in accordance with extended regulations that have been put in place by the UK Government’s Animal and Plant Health Agency (Apha). As a result of this, please be aware that the Flamingo and Penguin walk-through pathways will be temporarily closed, the Penguin Parade will be temporarily suspended and the Children's Farm Barn will be temporarily closed.

We sincerely apologise for any inconvenience caused and appreciate your understanding.

Ffaith Ddifyr

Mae gan bob Pengwin Humboldt ei alwad arbennig ei hun a gallant adnabod ei gilydd yng nghanol criw mawr o bengwiniaid swnllyd.

Gwefan gan FutureStudios