Welsh Mountain Zoo | Cwcabyra Chwarddol

Cwcabyra Chwarddol

Dacelo Novaeguineae


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae'r Cwcabyra Chwarddol yn byw yng nghoetiroedd Dwyrain Awstralia. Mae’n aderyn mawr sy'n tyfu i tua 43 cm o hyd ac mae ganddo big mawr cryf ac mae ei ddeiet yn gyfuniad o bryfed, cnofilod a madfallod yn ogystal â nadroedd gwenwynig.

Cynefin Brodorol →

Dwyrain tir mawr Awstralia. Cyflwynwyd i Tasmania.

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd, gwlypdiroedd, coetiroedd a maestrefi

Deiet  →

Cigysol: llygod, pryfed, madfallod, nadredd ac adar bychain

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 15 mlynedd. Mewn sŵ: hyd at 20 mlynedd

Bridio  →

2-4 o wyau. Cyfnod deor: 1 mis

Enw'r grwp  →

Fflyd

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin. Erledigaeth

Ffaith Ddifyr

Yn ôl chwedl y Cynfrodorion, mae cân y Cwcabyra Chwarddol yn arwydd i bobl yr awyr ei bod yn amser tanio’r haul bob bore.

Gwefan gan FutureStudios