Welsh Mountain Zoo | Geco Llewpard

Geco Llewpard

Eublepharis macularius


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Geco Llewpard i’w gael ym mhob rhan o Ddwyrain a De Ddwyrain Asia, ac yn un o aelodau lleiaf teulu’r Madfallod, ac mae’n tyfu i 15-25 cm o hyd ar gyfartaledd. Fel llawer o Fadfallod eraill mae’r Geco Llewpard yn gallu colli ei gynffon sy’n torri’n rhydd os bydd dan fygythiad, fodd bynnag gall hyn fod yn gryn anfantais yn ystod misoedd lle nad oes bwyd ar gael a phan fydd y Geco yn dibynnu ar frasterau sy’n cael eu storio yn ei gynffon.

Cynefin Brodorol →

India, Affganistan,Iran, Irac a Phacistan

Cynefin naturiol  →

Glaswelltiroedd ac anialwch

Deiet  →

Pryfysol:pryfed, pryfed cop, sgorpionau a lindys

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 15 mlynedd. Mewn sw: hyd at 25 mlynedd

Bridio  →

2 wy hyd at 6 gwaith y flwyddyn a chyfnod deor o 45-50 diwrnod

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y nos

Bygythiadau  →

Marchnad anifeiliaid anwes anghyfreithlon, Colli cynefin

Ffaith Ddifyr

Mae’r Gecoaid Llewpard yn storio braster a dŵr metabolig yn eu cynffonau.

Gwefan gan FutureStudios