Welsh Mountain Zoo | Crwban Llewpard

Crwban Llewpard

Stigmochelys pardalis


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Daw’r Crwban Llewpard o wastatiroedd y Sahara yn Affrica, a chafwyd gostyngiad cyflym yn ei niferoedd yn niwedd y 1980au pan gafodd oddeutu 76% o Grwbanod eu hallforio ar draws y byd a’u gwerthu fel anifeiliaid anwes. Mae ganddynt batrwm brown a du ar draws eu cragen galed, a gall crwbanod llewpard mewn caethiwed fyw nes eu bod yn 75 oed.

Cynefin Brodorol →

De a De-orllewin Affrica

Cynefin naturiol  →

Tir prysg a safana

Deiet  →

Llysysol: gweiriau, planhigion suddlon a phlanhigion porfa

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt:tua 50 mlynedd. Mewn sŵau: hyd at 75 mlynedd

Bridio  →

6 - 15 o wyau. Cyfnod deor: 88 - 163 diwrnod

Enw'r grwp  →

Arafwch

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Hela, Marchnad anifeiliaid anwes anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Gelwir y paneli unigol ar gragen Crwban Llewpard yn "scwta". Mae'r scwta hyn yn tyfu yn ôl y tymhorau tyfu felly mae’n bosibl i unrhyw un ddyfalu faint yw oed Crwban Llewpard drwy gyfri'r gwrymiau, yn union fel y cylchoedd ar goeden.

Gwefan gan FutureStudios