Welsh Mountain Zoo | Macaw

Macaw

Ara sp.


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Ceir tua 20 rhywogaeth o Macaw, ac mae pob un ohonynt ar Restr Goch yr IUCN o Rywogaethau dan Fygythiad. Mae dinistrio cynefin brodorol a'r fasnach anifeiliaid anwes sy'n tyfu yn cael effaith sylweddol ar oroesiad y Macaw yn y gwyllt, ac mae pum rhywogaeth eisoes wedi diflannu yn yr amgylchedd naturiol.

Cynefin Brodorol →

Gogledd De America

Cynefin naturiol  →

Safana a fforestydd glaw

Deiet  →

Llysysol: dail, blodau a phlanhigion

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: tua 50 mlynedd. Mewn sŵau: Hyd at 80 mlynedd

Bridio  →

2 – 3 wy. Cyfnod deor: 25 – 29 diwrnod

Enw'r grwp  →

Haid

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Masnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Os byddant yn cael y gofal priodol, gall rhai rhywogaethau, fel y Macaw Glas a’r Macaw Aur fyw am 60 mlynedd ar gyfartaledd, a chofnodwyd fod llawer wedi byw yn 80 oed!

Gwefan gan FutureStudios