Welsh Mountain Zoo | Meerkat

Meerkat

Suricata suricatta


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Meerkat yn aelod o deulu’r Mongŵs ac yn dod yn wreiddiol o gyfandir Affrica. Mae ganddynt gyrff hir, sy’n mesur rhwng 25 cm a 30 cm fel arfer, a gallant sefyll ar eu traed ôl. Mae’r Meerkat yn byw gyda’i gilydd mewn grŵp cymdeithasol ac fel 'haid' mewn tyllau dyfnion sydd wedi eu cloddio â’u crafangau tu hwnt o finiog.

Cynefin Brodorol →

De Affrica

Cynefin naturiol  →

Anialdiroedd a glaswelltir

Deiet  →

Hollysol: bwyta pryfed yn bennaf, wyau, ymlusgiaid a rhai planhigion

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 12 - 14 mlynedd. Mewn sw: hyd at 15 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 11 wythnos. Un hyd at bump o genawon

Enw'r grwp  →

Mob

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Masnach anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Mae’r Meerkat yn byw mewn twneli tanddaearol mewn grwpiau mawr o hyd at 30 o unigolion sy’n cael eu galw’n ‘gang’ neu ‘mob’.

Gwefan gan FutureStudios