Welsh Mountain Zoo | Aligator Mississippi

Aligator Mississippi

Alligator mississippiensis


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae Aligator Mississippi i’w gael yn ardal De Gogledd America, a gall dyfu hyd at 4.6 m a byw i fod yn hanner cant oed a mwy. Mae’n adnabyddus am y ffordd y mae’n lladd ei ysglyfaeth. Bydd aligator yn ei gario yn ei geg ac yn ei dorri’n ddarnau llai, mwy hwylus.

Cynefin Brodorol →

De ddwyrain yr UDA

Cynefin naturiol  →

Ardaloedd dŵr croyw

Deiet  →

Cigysol: Bwyta pysgod, môr-grwbanod, nadroedd, mamaliaid ac adar

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 35 - 50 mlynedd. Mewn sw: Mwy na 70 mlynedd

Bridio  →

Hyd at 88 o wyau. Cyfnod Deor: tua 65 Diwrnod

Enw'r grwp  →

Cynulliad

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y nos

Bygythiadau  →

Colli Cynefin, Hela

Ffaith Ddifyr

Gall aligator fynd drwy fwy na 2,000 o ddannedd yn ystod ei fywyd.

Gwefan gan FutureStudios