Welsh Mountain Zoo | Estrys

Estrys

Struthio camelus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Yr Estrys yw’r aderyn mwyaf yn y byd na fedr hedfan ond gall ei goesau sy’n hynod o bwerus ladd yr ysglyfaethwyr mwyaf ffyrnig, gan gynnwys llewod neu ddyn. Gall yr Estrys redeg ar gyflymder o hyd at 70 kya, a theithio hyd at bum metr mewn un cam.

Cynefin Brodorol →

Canolbarth a De Affrica

Cynefin naturiol  →

Coetir agored neu wastadeddau lletgras megis y safana a diffeithdiroedd

Deiet  →

Llysysol, ond yn bwyta madfallod bychain, nadroedd a phryfed

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Anhysbys. Mewn sŵau: 30-40 mlynedd

Bridio  →

7-10 o wyau. Cyfnod deor: 42 - 46 diwrnod

Enw'r grwp  →

Wobliad

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Casglu wyau, Hela

Ffaith Ddifyr

Wyau’r Estrys yw’r wyau mwyaf yn y byd. Maen nhw’n mesur 15cm o hyd ac yn pwyso gymaint â dau ddwsin o wyau iâr - clamp o wy mawr!

Gwefan gan FutureStudios