Welsh Mountain Zoo | Llyffant Dartiau Trilliw

Llyffant Dartiau Trilliw

Epipedobates tricolor


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Llyffant Dartiau Trilliw sydd yn y categori ‘mewn perygl' i’w gael erbyn hyn mewn saith lleoliad gwahanol yn unig o fewn ardal 2000 milltir yn ei gynefin yn Ecwador. Mae'r term 'gwenwyn' yn cyfeirio at y ffaith fod helwyr brodorol yn defnyddio’r hylif sy’n dod o groen y llyffant i wenwyno eu dartiau. Mae’r llyffantod eu hunain yn hoffi bwyta pryfed fel rhan o'u deiet gan gynnwys morgrug, chwilod, pryfed, pryfed cop a lindys – ac mae’r tocsinau o bob un ohonynt yn cael eu metaboleiddio i greu gwenwyn y llyffant.

Cynefin Brodorol →

Ecwador

Cynefin naturiol  →

Gwlyptiroedd a choedwigoedd

Deiet  →

Pryfysol: trychfilod, pryfed, lindys, morgrug, gwiddon a phryfed cop

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: anhysbys. Mewn sw: hyd at 15 mlynedd

Bridio  →

1 - 30 o wyau. Cyfnod deor: 2 - 4 wythnos, yna 6 - 12 wythnos i drawsnewid yn llyffant llawn dwf

Enw'r grwp  →

Byddin

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Rhywogaethau goresgynnol, Llygredd

Ffaith Ddifyr

Yn y gwyllt mae eu tocsin, neu wenwyn, yn cael ei greu o'u deiet sef morgrug a phryfed gwenwynig ac maen nhw’n secretu'r gwenwyn hwn trwy'r croen fel ffordd o’u hamddiffyn eu hunain rhag ysglyfaethwyr.

Gwefan gan FutureStudios