Welsh Mountain Zoo | Ceffyl Przewalski

Ceffyl Przewalski

Equus ferus przewalskii


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Erbyn 1966, roedd Ceffyl Gwyllt Przewalski wedi diflannu'n llwyr yn y gwyllt, ond ers hynny cafodd ei ailgyflwyno'n llwyddiannus i'r gwyllt yng ngwarchodfeydd a pharciau cenedlaethol Mongolia yn dilyn rhaglen fridio mewn caethiwed lwyddiannus. Ers hynny mae'r IUCN wedi ailddosbarthu ei statws cadwraethol o 'ddiflanedig yn ei gynefin' i 'mewn perygl '.

Cynefin Brodorol →

Ailgyflwynwyd yn Tsieina a Mongolia

Cynefin naturiol  →

Stepdiroedd a chynefinoedd lled-anialwch

Deiet  →

Llysysol: gweiriau a llystyfiant arall

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt : 20 - 25 mlynedd. Mewn sw: 20 - 25 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario o tua 11 mis. 1 ebol

Enw'r grwp  →

Gre

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Cynefin cyfyngedig. Ceffylau dof (croesrywedd ac afiechyd). Defnyddio adnoddau (e.e. mwyngloddio)

Ffaith Ddifyr

Mae Ceffylau Przewalski yn defnyddio eu carnau miniog i gloddio'r tir wrth chwilio am ddŵr.

Gwefan gan FutureStudios