Welsh Mountain Zoo | Crwban troedgoch

Crwban troedgoch

Chelonoidis carbonarius


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Cafodd y Crwban Troedcoch ei enw oherwydd y cen coch hyd ei goesau. Mae’r Crwban Troedgoch yn greadur deheuig a sionc ac mae ganddo gragen gymharol denau sy’n ei helpu i wasgu i mewn i hafnau ac agoriadau cul ac anodd. Mae cig y crwban yn cael ei ystyried yn ddanteithfwyd ledled De America ac yn anffodus mae niferoedd mawr o’r rhywogaeth yn cael eu hallforio ar draws y cyfandir er mwyn bodloni’r galw hwn.

Cynefin Brodorol →

Gogledd De America

Cynefin naturiol  →

Safana, coedwigoedd a gwelltiroedd

Deiet  →

Hollysol: dail, planhigion, ffrwythau, ffyngau, infertebratau a chelanedd

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 20 - 40 mlynedd. Mewn sw: hyd at 50 mlynedd

Bridio  →

2 - 15 o wyau. Cyfnod deor: 4 - 6 mis

Enw'r grwp  →

Arafwch

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Masnach anfeiliaid anwes anghyfreithlon, Hela

Ffaith Ddifyr

Mae’r gwryw a’r fenyw yn defnyddio symudiadau â’u pen er mwyn adnabod ei gilydd.

Gwefan gan FutureStudios