Welsh Mountain Zoo | Walabi Gwargoch

Walabi Gwargoch

Macropus rufogriseus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Walabi Gwargoch yn dod yn wreiddiol o Awstralia, ac mae ganddo ffwr coch unigryw ar ei ben a’i gefn. Mae’r Walabi yn perthyn i deulu’r Bolgodion ac mae’r cyfnod cyfebru yn fyr iawn, ac yna mae’r Joey embryonig yn ymwthio i god ei fam lle bydd yn aros yn glyd am oddeutu 130 diwrnod.

Cynefin Brodorol →

De- Ddwyrain Awstralia, Tasmania

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd ewcalyptws, tir prysg agored

Deiet  →

Llysysol: gweiriau a phlanhigion

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 9 mlynedd. Mewn sw: 15-18 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 1 mis. 9 - 9.5 mis yn y god

Enw'r grwp  →

Torf

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Dulliau rheoli plâu, Cig

Ffaith Ddifyr

Mae dannedd Walabi yn tyfu yn union fel rhai eliffant, ac mae cilddannedd newydd yn gwthio'r hen rai ac yn cymryd eu lle. Bydd y Walabi Gwargoch yn cael pedair set o ddannedd yn ystod ei fywyd!

Gwefan gan FutureStudios