Welsh Mountain Zoo | Lemwr Cynffon Fodrwyog

Lemwr Cynffon Fodrwyog

Lemur catta


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae’r Lemyriaid Cynffon Fodrwyog i’w cael yn Ne a De-orllewin Madagascar. Mae niferoedd y Lemwr Cynffon Fodrwyog wedi gostwng yn ddramatig yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae rhai astudiaethau yn awgrymu mai dim ond 2000 – 2400 ohonynt sydd ar ôl yn y gwyllt. Mae gan y Lemwr Cynffon Fodrwyog nifer o farciau nodedig gan gynnwys cynffon hir ddu a gwyn amlwg iawn.

Cynefin Brodorol →

Madagasgar

Cynefin naturiol  →

Fforestydd a fforestydd glaw

Deiet  →

Llysysol: yn bennaf ffrwythau a llystyfiant, ond bydd yn bwyta pryfed ar brydiau

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 15 - 20 mlynedd. Mewn sw: 20 - 30 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: Tua 4.5 mis. 1, weithiau 2 epil

Enw'r grwp  →

Fflyd

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Cig anifeiliaid gwyllt, Masnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Wyddech chi fod cynffon y Lemwr Cynffon Fodrwyog yn hirach na’i gorff!?

Mae eich rhoddion hael yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol

Rhoi Nawr →

 Anifeiliaid Cysylltiedig

Edrychwch ar rai o’r anifeiliaid rhyfeddol eraill yn y sŵ sy’n perthyn i’r grŵp anifeiliaid hwn.

Gwefan gan FutureStudios