Welsh Mountain Zoo | Peithon Brenhinol

Peithon Brenhinol

Python regius


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Nid yw’r Peithon Brenhinol yn neidr wenwynig ac mae’n tyfu i hyd o 1.3 m. Er ei bod neidr gymharol hir, y Peithon Brenhinol yw'r aelod lleiaf o deulu’r Peithon, ac fe’i ceir gan amlaf yn Affrica. Mae'n well gan y neidr hon goetiroedd ac ardaloedd glaswelltog, ac mae sôn eu bod yn mentro i mewn i goed er mwyn darganfod a hela eu hysglyfaeth.

Cynefin Brodorol →

Canolbarth a Gorllewin Affrica

Cynefin naturiol  →

Coedwigoedd a choedwigoedd glaw

Deiet  →

Adar, Ymlusgiaid, Amffibiaid, Llygod, Llygod Mawr a Mân famaliaid eraill

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 10 - 15 mlynedd Mewn sŵ: hyd at 40 mlynedd

Bridio  →

2 – 11 o wyau. Cyfnod deor: 2 – 3 mis

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Hela, Masnach Anifeiliaid Anwes Anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Credir mai’r rheswm am yr enw Peithon Brenhinol oedd gan fod llawer o benaethiaid Affricanaidd yn arfer gwisgo peithoniaid byw fel addurniadau.

Gwefan gan FutureStudios