Welsh Mountain Zoo | Môr-grwban Brathog

Môr-grwban Brathog

Chelydra serpentina


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Bydd y rhywogaeth hon sy’n dod o Ogledd America a Chanada, yn bwyta unrhyw beth bron a bydd yn parhau i dyfu a thyfu – mae’r Môr-grwban Brathog trymaf y gwyddom amdano yn pwyso gymaint â 15 kg.

Cynefin Brodorol →

Gogledd America

Cynefin naturiol  →

Arfordiroedd morol, gwlyptiroedd, afonydd a llynnoedd

Deiet  →

Hollysol: pysgod, llyffantod, pryfed, cramenogion, mân greaduriaid eraill a rhywfaint o lystyfiant

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 25 - 30 mlynedd. Mewn sw: hyd at 40 mlynedd

Bridio  →

25 – 45 o wyau. Cyfnod deor: 75 – 95 diwrnod

Enw'r grwp  →

Nythaid

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Llygredd, Adeiladu

Ffaith Ddifyr

Yn wahanol i fôr-grwbanod eraill, mae’r Môr-grwban Brathog yn rhy fawr i fynd i mewn i’w gragen yn gyfan gwbl, ac felly ei ffordd o’i amddiffyn ei hun yw drwy frathu, a dyma’r rheswm am ei enw.

Gwefan gan FutureStudios