Welsh Mountain Zoo | Mwnci heglog du wynepgoch

Mwnci heglog du wynepgoch

Ateles paniscus


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae'r Mwnci Heglog Wynepgoch yn fychan ond yn eithriadol o sionc. Mae ei gorff wedi'i orchuddio â haen o flew du llyfn ac mae ganddo wyneb coch neu binc llachar. Mae’n dod yn wreiddiol o Dde America, ac yn defnyddio ei ddwylo a'i draed cryfion a deheuig a’i gynffon sy’n gallu gafael, i swingio a symud yn gyflym iawn drwy ganopi'r fforestydd glaw.

Cynefin Brodorol →

De America

Cynefin naturiol  →

I’w gael fel arfer yng nghanopi’r goedwig law

Deiet  →

Llysysol: ffrwythau, cnau, hadau, dail a phryfed

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 20 mlynedd. Mewn sw: 40 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 7.5 mis. 1 epil yn cael ei eni bob 3 - 4 mlynedd

Enw'r grwp  →

Haflug

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Hela

Ffaith Ddifyr

Mae Mwncïod Heglog Wynepgoch yn cofio cyn berthynas â Mwncïod Heglog eraill drwy lyfu brestiau ei gilydd.

Mae eich rhoddion hael yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol

Rhoi Nawr →

 Anifeiliaid Cysylltiedig

Edrychwch ar rai o’r anifeiliaid rhyfeddol eraill yn y sŵ sy’n perthyn i’r grŵp anifeiliaid hwn.

Gwefan gan FutureStudios