Welsh Mountain Zoo | Geco Dydd Standing

Geco Dydd Standing

Phelsuma standingi


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Daw Geco Dydd Standing, sydd yng nghategori ‘dan fygythiad’ yr IUCN o fforestydd glaw Madagascar. Dyma un o aelodau mwyaf teulu’r Geco Dydd, ac mae'r rhywogaeth hon yn tyfu i 25 cm yn unig ac mae ganddi aelodau byrion a phen mawr. Mae Geco Dydd Standing yn adnabyddus am ei alluoedd deheuig, mae’n hynod o 'goedwigol' a gall lynu at unrhyw arwyneb bron.

Cynefin Brodorol →

De orllewin Madagasgar

Cynefin naturiol  →

Prysgdir a choedwigoedd

Deiet  →

Pryfysol: pryfed ac infertebratau

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Anhysbys. Mewn sŵau: 10 – 15 mlynedd

Bridio  →

2 wy. Cyfnod deor: tua 70 diwrnod

Enw'r grwp  →

Unig

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Hela, Masnach Anifeiliaid Anwes Anghyfreithlon

Ffaith Ddifyr

Mae gwaelodion y padiau fflat ar fodiau ei draed wedi’u gorchuddio â chen o’r enw lamelâu, sy’n caniatáu i gecoaid ddringo arwynebeddau serth, llithrig fel waliau gwydr neu nenfydau.

Gwefan gan FutureStudios