Welsh Mountain Zoo | Caracara Rhesog

Caracara Rhesog

Phalcoboenus australis


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae'r Caracara Rhesog, sy’n aderyn ysglyfaethus i'w gael ar Ynysoedd y Malvinas. Mae fwyaf cartrefol yn swatio ar glogwyni geirwon a llethrau creigiog. Mae’n sborionwr ac yn bwydo ar adar môr a defaid marw yn bennaf. Dyma aderyn dyfeisgar, hynod o graff sy’n gallu hedfan yn fedrus gan gyrraedd cyflymder o hyd at 60 kmya.

Cynefin Brodorol →

Ariannin, Chile ac Ynysoedd y Malvinas

Cynefin naturiol  →

Iseldiroedd agored, mynyddoedd arfordirol isel ac arfordiroedd creigiog

Deiet  →

Ysglyfaethwr: adar môr marw a chywion, pryfed, wyau ac ŵyn

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: Anhysbys. Mewn sw: hyd at 30 mlynedd

Bridio  →

1 - 4 o wyau. Cyfnod deor: hyd at fis

Enw'r grwp  →

Haid

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin. Erledigaeth

Ffaith Ddifyr

Mae’r Caracara Rhesog yn adar eithaf busneslyd a does arnyn nhw ddim llawer o ofn pobl. Charles Darwin oedd y cyntaf i ddarganfod eu bod yn bosibl eu dal drwy ddefnyddio rhwyd law yn unig.

Gwefan gan FutureStudios