Welsh Mountain Zoo | Teigr Swmatra

Teigr Swmatra

Panthera tigris sumatrae


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Poblogaeth o deigrod o ynys Indonesia yn Swmatra yw Teigr Swmatra. Rhestrwyd y boblogaeth hon fel un sydd mewn perygl difrifol ar Restr Goch yr IUCN yn 2008, oherwydd amcangyfrifwyd mai rhwng 441 a 679 o unigolion oedd ar gael, heb unrhyw is-boblogaeth yn fwy na 50 o unigolion a’r duedd yn gostwng.

Cynefin Brodorol →

Swmatra - De Ddwyrain Asia

Cynefin naturiol  →

Coedwig law

Deiet  →

Cigysol

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 10 - 15 mlynedd. Mewn sw: 20 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 3 - 3.5 mis. 2 - 7 o genawon

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y nos

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Gwrthdaro â dyn, Hela

Ffaith Ddifyr

Mae gan bob teigr batrwm streipiog unigryw sy’n debyg iawn i’r syniad o olion bysedd pobl.

Mae eich rhoddion hael yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol

Rhoi Nawr →

 Anifeiliaid Cysylltiedig

Edrychwch ar rai o’r anifeiliaid rhyfeddol eraill yn y sŵ sy’n perthyn i’r grŵp anifeiliaid hwn.

Gwefan gan FutureStudios