Welsh Mountain Zoo | Walabi’r Gors

Walabi’r Gors

Wallabia bicolor


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Daw Walabi’r Gors o Awstralia, ac mae’n ffynnu mewn gwlyptiroedd a choetiroedd. Mae’n debyg o ran golwg i’r Cangarŵ, ond mae Walabi’r Gors yn llai o lawer a chanddo ffwr mwy trwchus. Mae’n perthyn i deulu’r Bolgodion (fel Cangarŵs a Choalas), ac mae’r fenyw yn llai na’r gwryw.

Cynefin Brodorol →

Dwyrain Awstralia

Cynefin naturiol  →

Coetiroedd, rhostir a thir prysg gyda llystyfiant trwchus

Deiet  →

Llysysol: glaswellt, planhigion porfa, rhedyn, prysglwyni a gwahanol ddeunyddiau coed

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: hyd at 15 mlynedd. Mewn sŵau: tua 15 mlynedd

Bridio  →

Cyfnod cario: 23-38 diwrnod. 1 cyw

Enw'r grwp  →

Mob

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Colli cynefin, Erledigaeth gan ffermwyr

Ffaith Ddifyr

Gelwir walabi bach yn Joey.

Gwefan gan FutureStudios