Welsh Mountain Zoo | Terapin

Terapin

Trachemys scripta


  • Not Evaluated
  • Data Deficient
  • Least Concern
  • Near Threatened
  • Vulnerable
  • Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct in the Wild
  • Extinct

Mae môr-grwbanod yn dod yn wreiddiol o'r cyfnod cynhanesyddol a’r rhain yw’r creaduriaid byw hynaf ar ein planed heddiw, ac mae’r Terapin yn perthyn i deulu’r Môr-grwbanod. Mae'r rhain i'w cael ym mhob rhan o’r byd, mewn ardaloedd tymherus yn bennaf, a gallant fod yn ymosodol pan fyddant yn ymddwyn yn amddiffynnol. Gall Terapiniaid fyw cyn hyned â 30 oed.

Cynefin Brodorol →

I'w cael yn naturiol yn Mecsico, ond wedi'u cyflwyno ledled y byd

Cynefin naturiol  →

Gwlyptiroedd, llynnoedd a chorsydd

Deiet  →

Hollysol: dail, planhigion, pysgod, penbyliaid, llyffantod a malwod

Disgwyliad Oes  →

Yn y gwyllt: 15 - 25 mlynedd. Mewn sw: hyd at 30 mlynedd

Bridio  →

5 – 20 o wyau. Cyfnod deor: 60 – 91 diwrnod

Enw'r grwp  →

Anhysbys

Oriau gweithredol  →

Yn ystod y dydd

Bygythiadau  →

Masnach anifeiliaid anwes anghyfreithlon, hela

Ffaith Ddifyr

Mae Terapiniaid yn byw ar y tir ac yn y dŵr, fel arfer mewn corsydd, pyllau, llynnoedd ac afonydd.

Gwefan gan FutureStudios